Disclaimer

Disclaimer voor desnorhaar.nl

De Snorhaar (Kamer van Koophandel: 69418578) verleent u hierbij toegang tot desnorhaar.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

De Snorhaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Snorhaar spant zich in om de inhoud van desnorhaar.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op desnorhaar.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Snorhaar.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op desnorhaar.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Snorhaar.Voor op desnorhaar.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Snorhaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Snorhaar.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Snorhaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Klanten waarderen ons met 9.2 / 10 op basis van 131 reviews
Copyright © 2013-2017 Magento. Alle rechten voorbehouden.